Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Công tắc ASCD X-Trail, Navara, Terra, Juke, Qashqai và Infiniti 25300-3RA0A
Công tắc ASCD X-Trail, Navara, Terra, Juke, Qashqai và Infiniti 25300-3RA0A
Giá: 0938.208.520
Cao su bắt bầu bô e động cơ Tiida, Juke, Bluebird, Infiniti, Livina, Sunny, X-Trail và Murano 16557-AL500
Cao su bắt bầu bô e động cơ Tiida, Juke, Bluebird, Infiniti, Livina, Sunny, X-Trail và Murano 16557-AL500
Giá: 0938.208.520
Vòng Immobilizer – Cảm biến chống trộm Sunny, Tiida, Livina, Navara, Urvan, Juke, Qashqai, Infiniti và X-Trail 28590-C9968
Vòng Immobilizer - Cảm biến chống trộm Sunny, Tiida, Livina, Navara, Urvan, Juke, Qashqai, Infiniti và X-Trail 28590-C9968
Giá: 0938.208.520
Nắp đổ nhớt động cơ Navara, Terra, Qashqai, Juke, Sunny và Livina 15255-1HC0A
Nắp đổ nhớt động cơ Navara, Terra, Qashqai, Juke, Sunny và Livina 15255-1HC0A
Giá: 0938.208.520
Vòng che phía trên cụm bơm xăng Juke, Bluebird, Qashqai và Infiniti 17343-JG00A
Vòng che phía trên cụm bơm xăng Juke, Bluebird, Qashqai và Infiniti 17343-JG00A
Giá: 0938.208.520
Nhớt hộp số sàn KLD7A-75802
Nhớt hộp số sàn KLD7A-75802
Giá: 0938.208.520
Giàn nóng Juke, Tiida và Bluebird (Hàng tốt) 92100-BA60A 92100-EW80A
Giàn nóng Juke, Tiida và Bluebird (Hàng tốt) 92100-BA60A 92100-EW80A
Giá: 0938.208.520
Tăng xích cam tổng Livina, Juke và X-Trail 13070-CJ70A và 13070-5TA0A
Tăng xích cam tổng Livina, Juke và X-Trail 13070-CJ70A và 13070-5TA0A
Giá: 0938.208.520
Cảm biến tốc độ hộp số Teana 2.0; Juke, Infiniti, X-Trail và Bluebird 31935-1XF01
Cảm biến tốc độ hộp số Teana 2.0; Juke, Infiniti, X-Trail và Bluebird 31935-1XF01
Giá: 0938.208.520
Chốt giữ tấm che nắng Navara, Terra và Juke 96409-1KA0A
Chốt giữ tấm che nắng Navara, Terra và Juke 96409-1KA0A
Giá: 0938.208.520
Phốt láp trước bên phải Juke 38342-3TX0A
Phốt láp trước bên phải Juke 38342-3TX0A
Giá: 0938.208.520
Tắc kê bắt cụm bi moay ơ trước Tiida, Livina, Juke, Qashqai, Sunny và X-Trail 40262-4M400
Tắc kê bắt cụm bi moay ơ trước Tiida, Livina, Juke, Qashqai, Sunny và X-Trail 40262-4M400
Giá: 0938.208.520