Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Càng A trước bên phải Juke 54500-1KA0B
Càng A trước bên phải Juke 54500-1KA0B
Giá: 0938.208.520
Cao su cân bằng trước Juke 54613-JG03A
Cao su cân bằng trước Juke 54613-JG03A
Giá: 0938.208.520
Rotuyn lái ngoài bên trái Juke D8640-1KA0A
Rotuyn lái ngoài bên trái Juke D8640-1KA0A
Giá: 0938.208.520
Rotuyn lái ngoài bên phải Juke D8520-1KA0A
Rotuyn lái ngoài bên phải Juke D8520-1KA0A
Giá: 0938.208.520
Tắc kê bánh xe (Tất cả dòng xe Nissan) 40224-V5510
Tắc kê bánh xe (Tất cả dòng xe Nissan) 40224-V5510
Giá: 0938.208.520
Chốt bán nguyệt cốt máy Livina, Tiida, Navara, Terra, X-Trail, Infiniti, Juke, Qashqai, Teana 12299-4M500
Chốt bán nguyệt cốt máy Livina, Tiida, Navara, Terra, X-Trail, Infiniti, Juke, Qashqai, Teana 12299-4M500
Giá: 0938.208.520
Đèn cản trước bên phải Teana, Livina, Juke và X-Trail 26150-8993A
Đèn cản trước bên phải Teana, Livina, Juke và X-Trail 26150-8993A
Giá: 0938.208.520
Đèn cản trước bên trái Teana, Livina, Juke và X-Trail 26155-8993A
Đèn cản trước bên trái Teana, Livina, Juke và X-Trail 26155-8993A
Giá: 0938.208.520
Cụm tăng dây curoa tổng X-Trail 2.0 và Juke 11955-1KC0A
Cụm tăng dây curoa tổng X-Trail 2.0 và Juke 11955-1KC0A
Giá: 0938.208.520
Công tắc ASCD ở chân phanh Navara, Terra, Juke và X-Trail 25300-3RA0A
Công tắc ASCD ở chân phanh Navara, Terra, Juke và X-Trail 25300-3RA0A
Giá: 0938.208.520
Ổ khóa ngậm cốp sau Tiida, Juke và X-Trail 90502-EN00A
Ổ khóa ngậm cốp sau Tiida, Juke và X-Trail 90502-EN00A
Giá: 0938.208.520
Tay nắm cửa trước dài bên trái Juke có I-Key 806B0-1KK0D và 806A0-1KK0D
Tay nắm cửa trước dài bên trái Juke có I-Key 806B0-1KK0D và 806A0-1KK0D
Giá: 0938.208.520