Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Chốt giữ tấm che nắng Navara, Terra và Juke 96409-1KA0A
Chốt giữ tấm che nắng Navara, Terra và Juke 96409-1KA0A
Giá: 0938.208.520
Phốt láp trước bên phải Juke 38342-3TX0A
Phốt láp trước bên phải Juke 38342-3TX0A
Giá: 0938.208.520
Tắc kê bắt cụm bi moay ơ trước Tiida, Livina, Juke, Qashqai, Sunny và X-Trail 40262-4M400
Tắc kê bắt cụm bi moay ơ trước Tiida, Livina, Juke, Qashqai, Sunny và X-Trail 40262-4M400
Giá: 0938.208.520
Cảm biến tốc độ hộp số Livina, Tiida, Juke, Bluebird, Teana, Sunny, X-Trail, Murano 31935-1XF00
Cảm biến tốc độ hộp số Livina, Tiida, Juke, Bluebird, Teana, Sunny, X-Trail, Murano 31935-1XF00
Giá:
Rotuyn lái trong Juke (Hàng tốt)
Rotuyn lái trong Juke (Hàng tốt)
Giá: 0938.208.520
Bơm nhiên liệu cao áp Juke và X-Trail 16630-3JY0A và 16630-1KC0A
Bơm nhiên liệu cao áp Juke và X-Trail 16630-3JY0A và 16630-1KC0A
Giá: 0938.208.520
Co nước van hằng nhiệt Tiida, Livina, Teana, Qashqai, Juke và X-Trail 13049-EN200
Co nước van hằng nhiệt Tiida, Livina, Teana, Qashqai, Juke và X-Trail 13049-EN200
Giá: 0938.208.520
Bạc đạn láp ngang trước phải Livina, Tiida, Teana, Juke 39774-EN00E
Bạc đạn láp ngang trước phải Livina, Tiida, Teana, Juke 39774-EN00E
Giá: 0938.208.520
Cảm biến cam thông minh VVT-i Sunny, Tiida và Juke 23796-ED00D
Cảm biến cam thông minh VVT-i Sunny, Tiida và Juke 23796-ED00D
Giá: 0938.208.520
Rờ le còi (Tất cả dòng xe) 25630-79960
Rờ le còi (Tất cả dòng xe) 25630-79960
Giá: 0938.208.520
Phuộc trước bên trái Juke (Hàng tốt) E4303-1KC2A và 54303-1KC2A
Phuộc trước bên trái Juke (Hàng tốt) E4303-1KC2A và 54303-1KC2A
Giá: 0938.208.520
Phuộc trước bên phải Juke (Hàng tốt) E4302-1KC2A và 54302-1KC2A
Phuộc trước bên phải Juke (Hàng tốt) E4302-1KC2A và 54302-1KC2A
Giá: 0938.208.520