Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Cụm lốc khóa cửa sau phải Teana 82500-JN20A
Cụm lốc khóa cửa sau phải Teana 82500-JN20A
Giá: 0938.208.520
Đèn hậu trên cốp bên trái Terra 26555-5KS5B
Đèn hậu trên cốp bên trái Terra 26555-5KS5B
Giá: 0938.208.520
Đèn hậu trên cốp bên phải Terra 26550-5KS5B
Đèn hậu trên cốp bên phải Terra 26550-5KS5B
Giá: 0938.208.520
Cảm biến oxy trên X-Trail 226A0-4CL0A
Cảm biến oxy trên X-Trail 226A0-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT 22630-44B20 (Tất cả dòng xe)
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT 22630-44B20 (Tất cả dòng xe)
Giá: 0938.208.520
Hộp BCM X-Trail 284B1-4BY6A
Hộp BCM X-Trail 284B1-4BY6A
Giá: 0938.208.520
Xi nhan gương hậu phải X-Trail (Phụ kiện hãng)
Xi nhan gương hậu phải X-Trail (Phụ kiện hãng)
Giá: 0938.208.520
Xi nhan gương hậu trái X-Trail (Phụ kiện hãng)
Xi nhan gương hậu trái X-Trail (Phụ kiện hãng)
Giá: 0938.208.520
Cảm biến oxy dưới Tiida và Livina 226A0-ET000
Cảm biến oxy dưới Tiida và Livina 226A0-ET000
Giá: 0938.208.520
Motor gạt mưa Navara và Terra 28810-4KD0A
Motor gạt mưa Navara và Terra 28810-4KD0A
Giá: 0938.208.520
Công tắc nâng kính trước bên phụ Navara và Terra 25411-4JA0A
Công tắc nâng kính trước bên phụ Navara và Terra 25411-4JA0A
Giá: 0938.208.520
Điện trở quạt giàn lạnh X-Trail 27761-4BA0A
Điện trở quạt giàn lạnh X-Trail 27761-4BA0A
Giá: 0938.208.520