Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Xích cam lớn Tiida và Sunny 13028-ED000 và 13028-EE50A
Xích cam lớn Tiida và Sunny 13028-ED000 và 13028-EE50A
Giá: 0938.208.520
Motor quạt két nước Tiida 21487-ED80A và 21487-ED80B
Motor quạt két nước Tiida 21487-ED80A và 21487-ED80B
Giá: 0938.208.520
Ron nắp bình xăng (Bình dầu) Tiida, Livina, Navara, Juke, Bluebird, Teana và X-Trail 17342-79900
Ron nắp bình xăng (Bình dầu) Tiida, Livina, Navara, Juke, Bluebird, Teana và X-Trail 17342-79900
Giá: 0938.208.520
Ron cổ hút Livina, Teana 2.0, Tiida 1.8, Bluebird, Qashqai và X-Trail 14035-ED800
Ron cổ hút Livina, Teana 2.0, Tiida 1.8, Bluebird, Qashqai và X-Trail 14035-ED800
Giá: 0938.208.520
Cao su bắt bầu bô e động cơ Tiida, Juke, Bluebird, Infiniti, Livina, Sunny, X-Trail và Murano 16557-AL500
Cao su bắt bầu bô e động cơ Tiida, Juke, Bluebird, Infiniti, Livina, Sunny, X-Trail và Murano 16557-AL500
Giá: 0938.208.520
Cao su bắt nắp che động cơ Navara, Tiida, Qashqai, Teana và X-Trail 16557-AL500
Cao su bắt nắp che động cơ Navara, Tiida, Qashqai, Teana và X-Trail 16557-AL500
Giá: 0938.208.520
Vòng Immobilizer – Cảm biến chống trộm Sunny, Tiida, Livina, Navara, Urvan, Juke, Qashqai, Infiniti và X-Trail 28590-C9968
Vòng Immobilizer - Cảm biến chống trộm Sunny, Tiida, Livina, Navara, Urvan, Juke, Qashqai, Infiniti và X-Trail 28590-C9968
Giá: 0938.208.520
Nhớt hộp số sàn KLD7A-75802
Nhớt hộp số sàn KLD7A-75802
Giá: 0938.208.520
Giàn nóng Juke, Tiida và Bluebird (Hàng tốt) 92100-BA60A 92100-EW80A
Giàn nóng Juke, Tiida và Bluebird (Hàng tốt) 92100-BA60A 92100-EW80A
Giá: 0938.208.520
Cụm bơm xăng Tiida 17040-1FE1A và 17040-5FA0A
Cụm bơm xăng Tiida 17040-1FE1A và 17040-5FA0A
Giá: 0938.208.520
Ốp phía trên táp lô ở giữa Livina và Tiida
Ốp phía trên táp lô ở giữa Livina và Tiida
Giá: 0938.208.520
Cảm biến vị trí trục khuỷu Tiida và Bluebird 23731-ED01A
Cảm biến vị trí trục khuỷu Tiida và Bluebird 23731-ED01A
Giá: 0938.208.520