Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Điện trở quạt giàn lạnh X-Trail 27761-4BA0A
Điện trở quạt giàn lạnh X-Trail 27761-4BA0A
Giá: 0938.208.520
Ống ga nối vào giàn nóng bên phụ Navara 92484-4JM0B
Ống ga nối vào giàn nóng bên phụ Navara 92484-4JM0B
Giá: 0938.208.520
Cảm biến áp suất giàn nóng Navara 92136-1FA0A
Cảm biến áp suất giàn nóng Navara 92136-1FA0A
Giá: 0938.208.520
Phin lọc ga Navara 92130-EB70A
Phin lọc ga Navara 92130-EB70A
Giá: 0938.208.520
Biến trở quạt Livina 21493-EW80A
Biến trở quạt Livina 21493-EW80A
Giá: 0938.208.520
Hộp điều khiển điều hòa Navara 27760-4KA1A
Hộp điều khiển điều hòa Navara 27760-4KA1A
Giá: 0938.208.520
Biến trợ quạt Navara 27761- 4BA0A
Biến trợ quạt Navara 27761- 4BA0A
Giá: 0938.208.520
Mặt từ lốc lạnh Teana 92660-JN30A
Mặt từ lốc lạnh Teana 92660-JN30A
Giá: 0938.208.520
Giàn lạnh Tiida và Livina 27280-ED50A
Giàn lạnh Tiida và Livina 27280-ED50A
Giá: 0938.208.520
Lọc gió điều hòa Qashqai 27277-EN000
Lọc gió điều hòa Qashqai 27277-EN000
Giá: 0938.208.520
Giàn lạnh Livina 27280-ED50C
Giàn lạnh Livina 27280-ED50C
Giá: 0938.208.520
Hộp điều khiển lạnh Terra
Hộp điều khiển lạnh Terra
Giá: 0938.208.520