Phụ Tùng Điện, Điều Hòa

Cọc lái Navara 48080-JR82A
Cọc lái Navara 48080-JR82A
Giá: 0938.208.520
Cụm bơm tay Navara 16400-JR00B
Cụm bơm tay Navara 16400-JR00B
Giá: 0938.208.520
Cảm biến chân ga X-Trail 18919-AM810
Cảm biến chân ga X-Trail 18919-AM810
Giá: 0938.208.520
Bướm ga X-Trail 16119-AE01C và A6119-8H30C
Bướm ga X-Trail 16119-AE01C và A6119-8H30C
Giá: 0938.208.520
Cảm biến nhiệt độ ngoài trời Juke và X-Trail 27722-31U00
Cảm biến nhiệt độ ngoài trời Juke và X-Trail 27722-31U00
Giá: 0938.208.520
Bơm trợ lực lái Navara 49110-EB700
Bơm trợ lực lái Navara 49110-EB700
Giá: 0938.208.520

Phụ Tùng Động Cơ

Cụm bơm tay Navara 16400-JR00B
Cụm bơm tay Navara 16400-JR00B
Giá: 0938.208.520
Bướm ga X-Trail 16119-AE01C và A6119-8H30C
Bướm ga X-Trail 16119-AE01C và A6119-8H30C
Giá: 0938.208.520
Bình dầu trợ lực lái Navara và Terra 49180-EB700
Bình dầu trợ lực lái Navara và Terra 49180-EB700
Giá: 0938.208.520
Bơm trợ lực lái Navara 49110-EB700
Bơm trợ lực lái Navara 49110-EB700
Giá: 0938.208.520
Chốt giữa bánh đà Navara và Terra 32202-B950A
Chốt giữa bánh đà Navara và Terra 32202-B950A
Giá: 0938.208.520
Nắp dàn cò X-Trail 2.5 13264-3TU0A
Nắp dàn cò X-Trail 2.5 13264-3TU0A
Giá: 0938.208.520

Phụ Tùng Gầm

Cao su bệ đỡ động cơ Livina và Tiida (Hàng tốt) 54400-9U000; 54400-EL00A và 54400-EW00B
Cao su bệ đỡ động cơ Livina và Tiida (Hàng tốt) 54400-9U000; 54400-EL00A và 54400-EW00B
Giá: 0938.208.520
Bi bát bèo X-Trail và Qashqai 54325-JE20B
Bi bát bèo X-Trail và Qashqai 54325-JE20B
Giá: 0938.208.520
Rotuyn lái ngoài trái Qashqai 48647-JD01A
Rotuyn lái ngoài trái Qashqai 48647-JD01A
Giá: 0938.208.520
Bạc đạn phía trong láp sau Navara 40210-EB000
Bạc đạn phía trong láp sau Navara 40210-EB000
Giá: 0938.208.520
Phe sắt ngăn bụi láp ngang Tiida, Livina, Juke, Teana và X-Trail 39752-EN00A
Phe sắt ngăn bụi láp ngang Tiida, Livina, Juke, Teana và X-Trail 39752-EN00A
Giá: 0938.208.520
Giá bắt hộp rờ le Navara và Terra 25238-ZP30A
Giá bắt hộp rờ le Navara và Terra 25238-ZP30A
Giá: 0938.208.520

Phụ Tùng Thân Vỏ

Bình dầu trợ lực lái Navara và Terra 49180-EB700
Bình dầu trợ lực lái Navara và Terra 49180-EB700
Giá: 0938.208.520
Logo mặt calang Navara và Terra 62890-4JA0A
Logo mặt calang Navara và Terra 62890-4JA0A
Giá: 0938.208.520
Logo mâm (Chụp mâm) Teana 40315-JN02A
Logo mâm (Chụp mâm) Teana 40315-JN02A
Giá: 0938.208.520
Táp pi cửa trước trái Navara 80901-4JF1B
Táp pi cửa trước trái Navara 80901-4JF1B
Giá: 0938.208.520
Ốp cần gạt mưa Navara 28882-EA000
Ốp cần gạt mưa Navara 28882-EA000
Giá: 0938.208.520
Ốp cần gạt mưa Juke, Qashqai và Livina 28882-AU300
Ốp cần gạt mưa Juke, Qashqai và Livina 28882-AU300
Giá: 0938.208.520

bài viết mới