Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Cao su chân máy phía trước bên phải X-Trail máy dầu (Hàng tốt) 11210-8H800 và 11210-8H80A và 11210-8H300
Cao su chân máy phía trước bên phải X-Trail máy dầu (Hàng tốt) 11210-8H800 và 11210-8H80A và 11210-8H300
Giá: 0938.208.520
Cao su chân máy phía trước bên phải X-Trail máy xăng (Hàng tốt) 11210-8H305
Cao su chân máy phía trước bên phải X-Trail máy xăng (Hàng tốt) 11210-8H305
Giá: 0938.208.520
Logo mặt calang có lỗ camera X-Trail 62890-4BA0A và 62890-4BA1A
Logo mặt calang có lỗ camera X-Trail 62890-4BA0A và 62890-4BA1A
Giá: 0938.208.520
Ốp đèn cản trước bên trái X-Trail 62257-4BA0A
Ốp đèn cản trước bên trái X-Trail 62257-4BA0A
Giá: 0938.208.520
Cụm tăng tổng X-Trail 11955-6N202
Cụm tăng tổng X-Trail 11955-6N202
Giá: 0938.208.520
Ống gió bầu bô e X-Trail 16554-4BA2D và 16554-4CL1D
Ống gió bầu bô e X-Trail 16554-4BA2D và 16554-4CL1D
Giá: 0938.208.520
Ống gió bầu bô e X-Trail 16554-4BA2A và 16554-4CL0A
Ống gió bầu bô e X-Trail 16554-4BA2A và 16554-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Cao su chân máy bên trái X-Trail 2.0 11220-4BB0A
Cao su chân máy bên trái X-Trail 2.0 11220-4BB0A
Giá: 0938.208.520
Cao su chân máy bên phải X-Trail 2.0 11210-4BA0A
Cao su chân máy bên phải X-Trail 2.0 11210-4BA0A
Giá: 0938.208.520
Bugi X-Trail và Infiniti 22401-5M015
Bugi X-Trail và Infiniti 22401-5M015
Giá: 0938.208.520
Cụm bơm xăng X-Trail 2.5 17040-4BA1A và 17040-4BB1C
Cụm bơm xăng X-Trail 2.5 17040-4BA1A và 17040-4BB1C
Giá: 0938.208.520
Bi bát bèo X-Trail (Hàng tốt) 54325-8J000
Bi bát bèo X-Trail (Hàng tốt) 54325-8J000
Giá: 0938.208.520