Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Cảm biến oxy trên X-Trail 22693-1PM0A
Cảm biến oxy trên X-Trail 22693-1PM0A
Giá: 0938.208.520
Càng I cong sau bên trái X-Trail 55121-JD04A và 55121-JD00B
Càng I cong sau bên trái X-Trail 55121-JD04A và 55121-JD00B
Giá: 0938.208.520
Càng I cong sau bên phải X-Trail 55120-JD04A và 55120-JD00B
Càng I cong sau bên phải X-Trail 55120-JD04A và 55120-JD00B
Giá: 0938.208.520
Nắp két nước Navara, Terra và X-Trail 21430-C991A
Nắp két nước Navara, Terra và X-Trail 21430-C991A
Giá: 0938.208.520
Ron két sinh hàn nhớt Navara, Terra, Urvan và X-Trail 21304-BN301
Ron két sinh hàn nhớt Navara, Terra, Urvan và X-Trail 21304-BN301
Giá: 0938.208.520
Cụm motor quạt giàn lạnh X-Trail 27226-4BG0B
Cụm motor quạt giàn lạnh X-Trail 27226-4BG0B
Giá: 0938.208.520
Piston thắng trước X-Trail 41121-JE00A
Piston thắng trước X-Trail 41121-JE00A
Giá: 0938.208.520
Tấm che nắng bên trái X-Trail 96401-4CC0B
Tấm che nắng bên trái X-Trail 96401-4CC0B
Giá: 0938.208.520
Tấm che nắng bên phải X-Trail 96400-4CC0B
Tấm che nắng bên phải X-Trail 96400-4CC0B
Giá: 0938.208.520
Cao su cân bằng trước X-Trail 54613-8H318
Cao su cân bằng trước X-Trail 54613-8H318
Giá: 0938.208.520
Cao su cân bằng sau X-Trail 54613-8H518
Cao su cân bằng sau X-Trail 54613-8H518
Giá: 0938.208.520
Ống thông hơi nắp dàn cò Livina, Tiida, Bluebird, Qashqai, Teana và X-Trail 11826-EN201
Ống thông hơi nắp dàn cò Livina, Tiida, Bluebird, Qashqai, Teana và X-Trail 11826-EN201
Giá: 0938.208.520