Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Xương đầu sắt xi bên trái X-Trail 62211-4CL0A
Xương đầu sắt xi bên trái X-Trail 62211-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Xương đầu sắt xi bên phải X-Trail 62210-4CL0A
Xương đầu sắt xi bên phải X-Trail 62210-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Ống gió bầu bô e X-Trail 16577-4BA2B
Ống gió bầu bô e X-Trail 16577-4BA2B
Giá: 0938.208.520
Lọc khí thải (Bầu tích gió) X-Trail 16585-4BA2B
Lọc khí thải (Bầu tích gió) X-Trail 16585-4BA2B
Giá: 0938.208.520
Cao su chân số X-Trail 2.0 11220-4BB0A
Cao su chân số X-Trail 2.0 11220-4BB0A
Giá: 0938.208.520
Cụm giàn lạnh X-Trail 27280-JG42A
Cụm giàn lạnh X-Trail 27280-JG42A
Giá: 0938.208.520
Công tắc ASCD X-Trail, Navara, Terra, Juke, Qashqai và Infiniti 25300-3RA0A
Công tắc ASCD X-Trail, Navara, Terra, Juke, Qashqai và Infiniti 25300-3RA0A
Giá: 0938.208.520
Cao su bắt bầu bô e động cơ Tiida, Juke, Bluebird, Infiniti, Livina, Sunny, X-Trail và Murano 16557-AL500
Cao su bắt bầu bô e động cơ Tiida, Juke, Bluebird, Infiniti, Livina, Sunny, X-Trail và Murano 16557-AL500
Giá: 0938.208.520
Cao su bắt nắp che động cơ Navara, Tiida, Qashqai, Teana và X-Trail 16557-AL500
Cao su bắt nắp che động cơ Navara, Tiida, Qashqai, Teana và X-Trail 16557-AL500
Giá: 0938.208.520
Vòng Immobilizer – Cảm biến chống trộm Sunny, Tiida, Livina, Navara, Urvan, Juke, Qashqai, Infiniti và X-Trail 28590-C9968
Vòng Immobilizer - Cảm biến chống trộm Sunny, Tiida, Livina, Navara, Urvan, Juke, Qashqai, Infiniti và X-Trail 28590-C9968
Giá: 0938.208.520
Ổ khoá ngậm cốp sau Terra và X-Trail 90502-4CL0A
Ổ khoá ngậm cốp sau Terra và X-Trail 90502-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Cầu chì cực dương Navara, Terra và X-Trail 24380-BB50A
Cầu chì cực dương Navara, Terra và X-Trail 24380-BB50A
Giá: 0938.208.520