Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Cao su cân bằng X-Trail 54613-JG02A
Cao su cân bằng X-Trail 54613-JG02A
Giá: 0938.208.520
Két nước X-Trail 21400-1DA0A
Két nước X-Trail 21400-1DA0A
Giá: 0938.208.520
Lốc lạnh X-Trail 2.5 92600-4BB0A
Lốc lạnh X-Trail 2.5 92600-4BB0A
Giá: 0938.208.520
Nhớt hộp số tự động ATF Matic D KLE22-00004
Nhớt hộp số tự động ATF Matic D KLE22-00004
Giá: 0938.208.520
Cảm biến oxy trên X-Trail 226A0-4CL0A
Cảm biến oxy trên X-Trail 226A0-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT 22630-44B20 (Tất cả dòng xe)
Cảm biến nhiệt độ nước làm mát ECT 22630-44B20 (Tất cả dòng xe)
Giá: 0938.208.520
Bố thắng sau Teana và X-Trail D406M-1JZXA
Bố thắng sau Teana và X-Trail D406M-1JZXA
Giá: 0938.208.520
Hộp BCM X-Trail 284B1-4BY6A
Hộp BCM X-Trail 284B1-4BY6A
Giá: 0938.208.520
Bố thắng trước X-Trail D106M-4CCXA
Bố thắng trước X-Trail D106M-4CCXA
Giá: 0938.208.520
Xi nhan gương hậu phải X-Trail (Phụ kiện hãng)
Xi nhan gương hậu phải X-Trail (Phụ kiện hãng)
Giá: 0938.208.520
Xi nhan gương hậu trái X-Trail (Phụ kiện hãng)
Xi nhan gương hậu trái X-Trail (Phụ kiện hãng)
Giá: 0938.208.520
Ngỗng bắt bi moay ơ trước phải X-Trail 40014-4CE0A
Ngỗng bắt bi moay ơ trước phải X-Trail 40014-4CE0A
Giá: 0938.208.520