Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Cụm bi moay ơ trước X-Trail 40202-JG000 và 40202-5US0A
Cụm bi moay ơ trước X-Trail 40202-JG000 và 40202-5US0A
Giá: 0938.208.520
Phuộc trước bên phải X-Trail 54302-JE21C
Phuộc trước bên phải X-Trail 54302-JE21C
Giá: 0938.208.520
Phuộc trước bên trái X-Trail 54303-JE21C
Phuộc trước bên trái X-Trail 54303-JE21C
Giá: 0938.208.520
Bơm nước X-Trail 2.0 B1010-1KC0B và B1010-1KC0C
Bơm nước X-Trail 2.0 B1010-1KC0B và B1010-1KC0C
Giá: 0938.208.520
Carte nhớt máy X-Trail 2.5 11110-3TS0B
Carte nhớt máy X-Trail 2.5 11110-3TS0B
Giá: 0938.208.520
Mobin đánh lửa X-Trail 22448-8H314 và 22448-8H315
Mobin đánh lửa X-Trail 22448-8H314 và 22448-8H315
Giá: 0938.208.520
Cụm gạt mưa sau X-Trail và Livina 28780-4CC0A
Cụm gạt mưa sau X-Trail và Livina 28780-4CC0A
Giá: 0938.208.520
Chắn bùn lòng vè trước bên trái X-Trail 63843-4CB0B và 63843-4CL0A
Chắn bùn lòng vè trước bên trái X-Trail 63843-4CB0B và 63843-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Mặt calang X-Trail 62310-4CE1A và 62310-4CL0A
Mặt calang X-Trail 62310-4CE1A và 62310-4CL0A
Giá: 0938.208.520
Dây đai an toàn trước bên trái X-Trail 86885-4CL5A
Dây đai an toàn trước bên trái X-Trail 86885-4CL5A
Giá: 0938.208.520
Ổ khóa nắp capo X-Trail 65601-JN24C
Ổ khóa nắp capo X-Trail 65601-JN24C
Giá: 0938.208.520
Tắc kê bánh xe (Tất cả dòng xe Nissan) 40224-V5510
Tắc kê bánh xe (Tất cả dòng xe Nissan) 40224-V5510
Giá: 0938.208.520