Loại Phù Tùng
Dòng xe
Tư vấn 24/7
0938.208.520
Rotuyn lái ngoài bên phải X-Trail D8520-4BA0A
Rotuyn lái ngoài bên phải X-Trail D8520-4BA0A
Giá: 0938.208.520
Bàn đạp chân ga X-Trail 18002-EQ30A
Bàn đạp chân ga X-Trail 18002-EQ30A
Giá: 0938.208.520
Rotuyn lái trong X-Trail (Hàng tốt) 48521-8H328
Rotuyn lái trong X-Trail (Hàng tốt) 48521-8H328
Giá: 0938.208.520
Càng A trước bên trái X-Trail (Hàng tốt) 54501-8H31A
Càng A trước bên trái X-Trail (Hàng tốt) 54501-8H31A
Giá: 0938.208.520
Càng A trước bên phải X-Trail (Hàng tốt) 54500-8H31A
Càng A trước bên phải X-Trail (Hàng tốt) 54500-8H31A
Giá: 0938.208.520
Cảm biến tốc độ hộp số Livina, Tiida, Juke, Bluebird, Teana, Sunny, X-Trail, Murano 31935-1XF00
Cảm biến tốc độ hộp số Livina, Tiida, Juke, Bluebird, Teana, Sunny, X-Trail, Murano 31935-1XF00
Giá:
Pulley máy phát X-Trail 2.5 23151-4BA1A
Pulley máy phát X-Trail 2.5 23151-4BA1A
Giá: 0938.208.520
Pulley máy phát X-Trail 2.0 23151-4BA0A
Pulley máy phát X-Trail 2.0 23151-4BA0A
Giá: 0938.208.520
Motor bước trong giàn lạnh X-Trail 27749-4BU0A
Motor bước trong giàn lạnh X-Trail 27749-4BU0A
Giá: 0938.208.520
Phốt đầu hộp số Altima, Juke, Teana, Infiniti, X-Trail 31375-1XF00
Phốt đầu hộp số Altima, Juke, Teana, Infiniti, X-Trail 31375-1XF00
Giá: 0938.208.520
Công tắc tổng Navara, Terra và X-Trail 25401-4JG0B và 25401-4BA2A
Công tắc tổng Navara, Terra và X-Trail 25401-4JG0B và 25401-4BA2A
Giá: 0938.208.520
Bộ seal thắng sau X-Trail D4120-4BA0A
Bộ seal thắng sau X-Trail D4120-4BA0A
Giá: 0938.208.520